سوره فلق

بسم الله الرحمن الرحيم

شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زيات مهربانه او پوره رحم لرونکې دے.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)

ووايه (اے محمده!) پناه غواړم په رب د سهار (د تيارې څېرونکي باندې)         (وړم د تيارې څيرونکي رب ته)

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (2)

له شره د هغه شي چې پيدا کړې يې دي(له ضرر رسونکي شيانو څخه)

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3)

او له شره د تيارې شپې کله چې تکه توره شي

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)

او له شره دهغه پوکي کوونکيو ښځو چې غوټو ته پوکي ورکوي

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)

او له شره د حسد کوونکي کله چې ښکاره کړي خپل حسد