د اسلام تر ظهوره مخکښې د ټولې نړۍ د خلقو حالت د عقائدو، افکارو او اجتماعي نظره ډير بد ؤ. که څه هم د نړې د ټولو سيمو حالت يو شان نه ؤ خو ويلي شو چې نړۍ ټول خلق په فکري بې لاريو، وهمي خيالونو، غلطو...
شيخ الطايفه ابو جعفر طوسي رضوان الله عليه له حضرت امام صادقه (ع) نقلوي چې خداي پاک دوه فرښتې د يو کلي د مرګ او تباهې لپاره واستولې، کله چې دې کلي ته راورسيدې، نو يو سړے يې وليد چې په توره شپه کښې يې...

Pages