نهم لوستپيغمبران معصوم دي   په دې خو پوه شو، چې د پېغمبرانو د راتلو يو مقصد د خلکو لار ښوونه ده؛ خو په دې کې هم شک نشته، چې که يو لارښود پخپله په ګناه ککړ وي؛ نو خلک پاکۍ او پاکلمنۍ ته نه شي رابللى....
دوه شپيتم اصل  عصمت دَ خونديتوب په معنیٰ دے او دَ نبوت په برخه کښې لاندينۍ مرتبې لري. الف: دَ وحي دَ اخستلو په وخت عصمت يعنی دَ وحي ساتلو رسول ب: له ګناه عصمت ج: په وګړنيزو او ټولنيزو چارو کښې له خطا...
شپږ پنځوسم اصل د انسان فطرت دا دے چې يو څيز هم بې دليله نه قبلوي او هر چا چې بې دليله يوه ادعا قبوله کړه هغه د خپل فطرت خلاف کار کړے دے. د نبوت ادعا هغه تر ټولو لويه ادعا ده چې يو انسان يې کولے شي نو...
تاليف: علامه سيد مرتضي عسکري بسم الله الرحمن الرحيم د مهربان اوو بخښونکي خداي په نامه   کتاب پيژانده: ليکوال:             علامه سيد مرتضی عسکري ژباړوونکې:        محبت علی چاپ کال:          1384بمطابق...