يوسل شپاړسم اصل په اسلامی تعليماتو _ بلکې په ټولو آسمانی شريعتونو کښې _ د ګناهګارو لپاره د توبې لاره خلاصه ده. کله چې يو انسان په خپلو کړو پښيمان شي نو د هغه روح د هغه پام خدای ته اړوي، د هغه په...
دوه نو يم اصل: په تير اصل کښې مو وويل چې امام يو عام مشر نه دے چې يوازې د هيواد په چلولو او د هغه د سرحدونو په ساتلو لګيا وي بلکه له دې پرته نورې ذمه وارۍ هم لري چې هغې ته اشاره وشوه نو دغه لويې ذمه...
د اهل بيتو امامانو(ع) علم له پيغمبره(ص) دى ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې د هغه امر مطابق چې د خداى رسول(ص) د متواترو روايتونو په اساس د قرآن او اهل بيتو(ع) په هکله مونږ ته...
علي(ع) تر ټولو اصحابو غوره و ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ (شیعه) عقيده لرو چې علي تر ټولو اصحابو غوره و او له پیغمبره وروسته يې په اسلامي امت کې لومړى مقام درلودل، خو  سره له دې په دې...
امام بايد پیغمبر لخوا منصوص (ټاکلې شوے) وي ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې امام او (دپيغمبر ځاي ناستى) بايد منصوص وي يعنې د پيغمبر په تصريح او نص او هم دا راز د راتلونکي امام...
 امام د شريعت ساتونکى دى ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې امام  هيڅ کله له ځانه (نوى شريعت او قانون) نه راوړي، بلکه د هغه دنده د اسلام د پيغمبر د شريعت او دين ساتنه  او د هغه کار...
 امام له ګناه معصوم او پاک دى ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې امام بايد له هرې ګناه  او خطا پاک او معصوم وي ځکه پر هغه څه سربيره چې د بقره سورت د ۱۲۴ آيت په تفسير کې راغلل په...