د حديثو او تاريخ په کتابونو کښې ډير زيات حديثونه او روايتونه راغلي دي چې د الهې اولياؤ له ذات سره او يا د هغوي له مقام سره د توسل پېدا کولو او د هغوي د وسيلې ګرځولو په سموالي او صحيحوالي ګواهي ورکوي...
د خداے پاک د درګاه له نازولو کسانو سره توسل پېدا کول او د هغوي وسيله ګرځول، له داسی مسايلو څخه دي چې د دنيا په مسلمانانو کښې پوره پوره رواج لري او له هغې ورځې چې اسلامي شريعت د خداے د ګران رسول  صلی...
په قبرونو د ودانۍ جوړولو، بيارغاونې او عبادتځاې ګرځولو عقيده لرونکي په دغو دليلونو استدلال کوي لومړۍ: په قران کريم کښې: واَتّخذوْا مِنْ مَقامِ اِبْراهِيْمَ مُصَلّی. او د ابراهيم له مقامه عبادتځاې جوړ...
د هغو کسانو دليلونه چې د پيغمبرانو او وليانو پر قبرونو د عبادتځي او جومات جوړول جائز بولي: مونږ د انبياء او صالحينو لپاره د درنښت د مجلسونو د جوړيدا بحث او جاج کښې پر زمان او مکان د برکت او سپيرتوب د...
په ورپسې برخه کښې د شفاعت او د متعال خداي په درګاه کښې د پيغمبر اکرم(ص) د وسيله ګرځولو موضوع جاجوو او بيا، د خداي په مرسته د پيغمبر اکرم(ص) د امتيازونو او ځانګړنو په باب د اختلاف او له نورو خلکو سره...
بسم الله الرحمن الرحيم د مهربان اوو بخښونکي خداي په نامه   کتاب پيژانده: ليکوال:             علامه سيد مرتضی عسکري ژباړوونکې:        محبت علی چاپ کال:          1384بمطابق 2005م بسم الله الرحمن الرحيم...
اشاره: ډاكټر سيد محمد تيجانى سماوى د تيونس په "قفصه" ښار كې اوسيږى هغه مالكى مذهبه سنى ؤ له دينى زدكړو وروستو مشهور عالم شو، بيا يې پرله پسې يو لړ عاقلانه او نه ستړى كيدونكې څيړنې وكړى مختلفو...
مونږ عقيده لرو چې د «توسل» مسئله هم د «شفاعت» د مسئلې په شان ده، دا مسئله د معنوي او مادي مشکلاتو لرونکو ته زمينه برابروي چې د اولياء الله لمن راونيسي چې د خدای په اذن له خدایه د هغوي د مشکلاتو حل...