امام سجاد(ع) له مشهور روايت سره سم د هجرت په پنځه نويم کال د محرم په پنځۀ ويشتمه نيټه د 57 کالو په عمر کښې د کړاو مبارزې او د غمونو له يو ډک ژوند ورسته د بني اميه و د ظالم باچا وليد بن عبدالملک په...
د امام مهدی (عليه السلام) د ژوند دغه دوره يو لړ زيات مهم ټکی لری چې ځينو ته پکې اشاره کوو شيعه ؤ (پیروکارو) ته د امام مهدی (عليه السلام) پیژندګلو له دې امله چې د دولسم امام زوکړه په پټه توګه وشوه...