ځواب: د خداې رسول حضرت محمد صلی الله عليه و آله وسلم په خپل ژوند کې فرمايلي وو چې له ما وروسته به دولس کسان خليفه وي چې ټول به له قريشو وي او د اسلام عزت به د هغوي د خلافت په سيورې کې وي. جابر بن...
ځواب: لکه څنګه چې مو يادونه وکړه چې شيعه د خلافت د مقام په تنصيص والي کلکه عقيده لري او په دې باور دي چې امامت د خداې له رسول وروسته له ځينو اړخونو د نبوت په شان دے لکه څنګه چې ضروري ده چې پيغمبر  د...
ځواب: تر هر څه مخه غوره ګڼو چې د سياست معنا صفا کړو چې د هغې په رڼا کښې له دين سره د سياست رابطه ښکاره شي دلته د سياست د لفظ لپاره دوه احتماله شته. 1: اوله دا چې د سياست معنا چَلوَل، دوکه، چالاکي او...
ځواب: د خداي پاک د اولياؤ په اشارو او نښو نښانو پورې تبرک کول او برکت غوښتل څه داسې مسئله نه ده چې نن سبا په مسلمانانو کې پيدا شوي وي بلکي د دې مسلې جرړي د رسول الله مبارک او د هغه حضرت د اصحابو د...
پوښتنه:  په اسلام کې د عقيدې د ازادۍ او مرتدوالي حکم څرنګه له يو بل سره جمع کيدے شي؟ ځواب:  د دغه ځواب لپاره اول بايد د عقيدې د ازادۍ او مرتدوالي په معنا او شرايطو ځان پوه کړو. د عقيدې ازادي په دې...
مونږ عقيده لرو: خداي تعالی د انسان د هدايت، مطلوب کمال  او تل پاتې نيکمرغۍ ته د انسانانود رسولو لپاره پيغمبران او رسولان  راستولي دي، ځکه چې که نه يې وو راليږلي د انسان د پيدايښت هدف نه حاصليده، او...

Pages