ځواب: رجعت په عربۍ کې د ستنيدو او جاروتلو په معنا دے. او په اصطلاح کې له مرګه وروسته او له قيامته مخکې د ځينو کسانو ستنيدو ته وايي چې دا چاره د امام مهدي له نړيوال غورځنګ او د هغوي له رتللو سره په...
ځواب: د عقل له نظره او د وحي په منطق کې ټول انسانان بلکې د نړۍ ښکارندې او مخلوقات لکه څنګه چې په خپل پيدايښت کې خداي ته محتاج دي په خپل تاثير او اغيز کولو کې هغه ته اړمن دي. قران مجيد په دې حقله...
محدثانو حديث ثقلين چې ډير مشهور دے په دوه ډوله نقل کړے او د حديثو په کتابونو کې يې راوړے دے اوس دا کتل پکار دي چې په دغو دوو کې کوم يو سم دے. الف: کتاب الله و عترتی اهل بيتي ب: کتاب الله و سنتی؟ ځواب...
اول به د سوال د وضاحت لپاره ووايو چې شفاعت د خداي مخصوص حق دے لکه چې قران مجيد په دې هکله فرمايي: قل للله الشفاعة جميعا [1] ــ ووايه د شفاعت حق ټول د خداي دے. نو له خدايه پرته له بل چا شفاعت غوښتل له...
ځواب: د دې پوښتنې ځواب کې غوره ده چې ځينو ټکو ته پام وشي. 1ـ شيعه فقها په خپلو کتابونو کې که استدلالي دي او که غير استدلالي دا خبره جوتوي چې د علي عليه السلام د ولايت شهادت او ګواهي ورکول د اذان يا...
ځواب: د شيعه ؤ د امامانو په عصمت (معصوم والي) چې ټول د پيغمبر اکرم اهل بيت دي ډير دليلونه موجود دي چې مونږ په کې يوازې يو دليل ته اشاره کوو. د شيعه او سني پوهانو د روايتونو په اساس د خدای ګران رسول...
ځواب: شفاعت د اسلام يو مسلم اصل دے. چې ټولو اسلامي فرقو او مذهبونو د قران د ايتونو او روايتونو په پيروۍ هغه منلے دے. که څه هم د شفاعت په نتيجه کې له يو بل سره اختلاف لري. د شفاعت حقيقت دا دے چې عزتمن...
ځواب: د خداې رسول حضرت محمد صلی الله عليه و آله وسلم په خپل ژوند کې فرمايلي وو چې له ما وروسته به دولس کسان خليفه وي چې ټول به له قريشو وي او د اسلام عزت به د هغوي د خلافت په سيورې کې وي. جابر بن...
ځواب: لکه څنګه چې مو يادونه وکړه چې شيعه د خلافت د مقام په تنصيص والي کلکه عقيده لري او په دې باور دي چې امامت د خداې له رسول وروسته له ځينو اړخونو د نبوت په شان دے لکه څنګه چې ضروري ده چې پيغمبر  د...
ځواب: تر هر څه مخه غوره ګڼو چې د سياست معنا صفا کړو چې د هغې په رڼا کښې له دين سره د سياست رابطه ښکاره شي دلته د سياست د لفظ لپاره دوه احتماله شته. 1: اوله دا چې د سياست معنا چَلوَل، دوکه، چالاکي او...

Pages