ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ په هغو ټولو عبادتونو چې قرآن او سنت پرې تاکيد کړی دی معتقد او پابند يو، لکه پينځه وخته لمونځ چې له خالق سره د مخلوق تر ټولو لويه رابطه ده، او د رمضان مبارک د...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې د اجتهاد باب په ټولو مسائلو  کې خلاص دی، او ټول د نظر خاوند فقيهان کولی شي الهي احکام له تيرو څلورو  منابعو راوباسي او هغو کسانو ته يې چې د...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ باوري يو چې د هستۍ نظام تر ټولو  غوره نظام دے يعنې د نړۍ اوسني واکمن نظم تر ټولو غوره نظم دی چې د يوې نړۍ لپاره ممکن کيدی شي. هر څه په حساب کتاب دي او هيڅ يو...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي  او په همدې وجه مونږ عقيده لرو چې هغه دردوونکې پيښې چې په دې دنيا کې کيږي (لکه زلزله، سیلاب، افتونه او بلاګانې) کله د خدای له لوری سزا وی لکه څنګه چې د لوط قوم په...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې د اسلام د دين يوه اصلي سرچينه د عقل دليل دى، او له عقله مطلب دلته دا دى چې عقل په يقين او قطعې سره په يو څيز پوه شي او د هغه په هکله قضاوت  او...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي او بيا مونږ عقيده لرو چې خداى تعالى انسان ازاد پيدا کړى دى. د انسان کارونه د هغه په اراده او اختيار دي ځکه چې که انسان په خپل کار کې مختار او واکمن نه وي يعنې مونږ...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي په همدې وجه)د حسن و قبح عقلی له امله) مونږ په الهي عدل عقيده لرو او وايو چې محاله او ناشوونې ده چې خداى تعالى په خپلو بندګانو ظلم وکړي، بې دليله چاته سزا ورکړي او...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې د انسان عقل د ډيرو څيزونو په ښه والي او بدوالي پوهيږي، او دا د ښه او بد د پيژندلو د توان په برکت ده چې خداى تعالى انسان ته ورکړى دى. پر دې اساس...
مونږ عقيده لرو چې ټولو الهي پيغمبرانو يو هدف درلوده او هغه په خدای او د قيامت په ورځې د ايمان او صحيح ديني تعليم او تعلم او په بشري ټولنو کې د اخلاقي اصولو د تقويت له لارې د انسانانو نيکمرغي ده، او...
مونږ عقيده لرو چې د «توسل» مسئله هم د «شفاعت» د مسئلې په شان ده، دا مسئله د معنوي او مادي مشکلاتو لرونکو ته زمينه برابروي چې د اولياء الله لمن راونيسي چې د خدای په اذن له خدایه د هغوي د مشکلاتو حل...

Pages