ځواب:  شيعه د خداي د کتاب او سنتو په پيروۍ سره د شرعي احکامو د راويستلو او استنباط لپاره له لاندنيو څلورو اساسي منابعو استفاده کوي. 1.  د خداي تعالیٰ کتاب   2.  سنت   3.  اجماع      4.  عقل په دغو...
د حضرت آية الله العظمی سيد علي سيستاني د فتوی مطابق 1. د مسلمان سړي په اصول دينو باندې عقيده بايد له پوهې سره وي او په اصول دينو کښې تقليد نه شي کولے. يعني د چا خبره په دې لړ کښې د دليل په توګه نه شي...

Pages