د اسلام دين له "عقيدې" او "شريعته" جوړ شوے دے يعنې (خدای او هستي پيژندنه او کړ مکړ) چې پيغمبر(ص) ورته اصول دين او فروع دين هم ويلي دي. په تېرو بحثونو کښې په دليلونو سره د شيعو له عقيدې خبر شو. همدا...
يو سل اتۀ ديرشم اصل د پيغمبر(ص) حديثونه د قرآن په شان يو خاص اعتبار لري او د پيغمبر(ص) سنت د خدای د کتاب په شان د مسلمانانو له فقهي او عقيدتي سرچينو څخه ګڼل کيږي. د پيغمبر(ص) له وفاته وروسته ځينو...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي زمونږ د فقې سرچينې لکه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه څلور څيزونه دی: اول (کتاب الله) قرآن مجيد دی چې د اسلام د معارفو او احکامو اصلي سند دی. دوهم: د پيغمبر(ص) او له ا...
کله چې د «اهل سنت والجماعت» په نزد د مرجعيت مسئله وڅيړو،سرګردان کيږو.چې څرنګه دا له پيغمبر(ص) سره پيوندولي شو. مونږ ټولو ته پته ده چې «اهل سنت والجماعت»په تقليد کې د څلورو مذهبونوامامانو، حنفي، شافعي...
د شيعيانو په نزد تقليد او مرجعيت هر مکلف مسلمان که مجتهد نه وي – يعنې پخپله شرعي احکام له کتاب او سنته راونه ويستل شي – بايد د علم، عدالت پرهيزګارۍ زهد او تقوا په زمينو کې له يو جامع الشرائط مجتهده...
149. دولس څيزونه نجاست پاکوي. او هغې ته مطهرات ويلې شي. 1. اوبه 2. ځمکه 3. نمر 4. استحاله 5. انقلاب 6. انتقال 7. اسلام 8.  تبيعت 9.  د عين نجاست لرې کيدل 10. د نجاستخور ځناور استبراء 11. د ملسمان غيب...
122. د هر څيز نجاست له دريو لارو ثابتيږي: لومړۍ: انسان په خپله د يو څيز په نجسيدو يقين وکړي او که يقين ورته نه وي يوازې د نجاست په ګمان د يو څيز نه ځان ساتل ضروري نه دي. له همدې وجې په هغه هوټلونو او...
84. لس څيزونه نجس (پليت) دي: 1.     تشې متيازې 2.     ډکې متيازې 3.     مني 4.     مردار 5.     وينه 6.     سپې 7.     خنزير 8.     کافر 9.     شراب 10.     د نجاستخور اوښ خوله (تشې او ډکې متيازې) 85...
57. واجبه ده انسان د تشو او ډکو متيازو په وخت خپل عورتين (د تشو او ډکو متيازو ځايونه) له هغه کسانو چې مکلف (عاقل او بالغ) دي، پټ کړي. سره د دې چې هغه کسان ورسره محرم ولې نه وي لکه مور او خور، او...
(مطلق او مضاف اوبو). 15 – اوبه يا مطلق دي يا مضاف، مضاف هغه اوبه دي چې هغه له څه شي واخستې شي (نچوړ شي) لکه د هندواڼې او ګلاب اوبه، يا هغه يو څه شي سره ګډ وډې شي لکه اوبه چې خاورو يا بل څه سره داسې...

Pages