يوسل شپږم اصل د قرآن آيتونه او اسلامی حديثونه په دې خبره ګواه دي چې د انسانانو بيا ژوندي کول او معاد هم بدنی دے او هم روحی. د بدنی پاڅون مطلب دا دے چې بدن به په يو بل سرای کښې محشور شي او روح به ورته...
يو سل دريم اصل اسماني شريعتونه ټول په دې خبره يوه خله دي چې په آخرت باندې ايمان ضروری دے. ټولو پيغمبرانو توحيد ته د بلنې په څنګ کښې د قيامت او مرګ نه پس د ژوند په هکله هم خبرې کړي دي او په اخرت باندې...
درې نويم اصل:   د امامانو پيژندل له دوو لارو امکان لري. الف:پيغمبر(ص) د خدای په حکم په جوته، د يو کس امامت بيان کړي؛ ب: تير امام د ورپسې امام، امامت بيان کړي. د شيعو دولس امامان له دواړو لارو ثابت...
دوه نو يم اصل: په تير اصل کښې مو وويل چې امام يو عام مشر نه دے چې يوازې د هيواد په چلولو او د هغه د سرحدونو په ساتلو لګيا وي بلکه له دې پرته نورې ذمه وارۍ هم لري چې هغې ته اشاره وشوه نو دغه لويې ذمه...
نهه اتيايم اصل: اسلامی تاريخ دا ښيي چې د پيغمبر(ص) دښمنانو د هغه د دين د ختمولو لپاره له بيلا بيلو طريقو ګټه اخستې ده؛ په پيغمبر(ص) باندې د جادو د تور له لګولو د هغه تر وژلو پورې، خو په دې ټولو...
څلور اتيايم اصل  لکه څنګه چې به په راتلوونکيو اصلونو کښې دا خبره ثابته کړو چې د امامت مسئله يوه آسمانی او خدايي مسئله ده او د پيغمبر جانشين بايد پيغمبر(ص) ته د خدای د وحی په وسيله وټاکل شي. خو د دې...
پيغمبر(ص) د شريعت له درې ويشت کاله تبليغ او کوشش او د مدينه فاضله (ايډئيل ښار) له جوړيدو وروسته د يوولسم هجری کال په لومړيو کښې له جهانه سترګې پټې کړې د هغوي په تللو سره که څه هم نبوت ختم شو نه به...
يو اتيايم اصل: هغه آسمانی کتابونه چې تيرو پيغمبرانو راوړي وو د وخت تيريدو سره د غرضيانو په لاس تحريف شوي دي او دا خبره له قرآن پرته چې له تاريخي ګواهی هم معلوميږي او د هغو په مطالبو کښې ځيرتيا او...
نهه او يايم اصل: د اسلام د تل پاتي والي راز په دوو څيزونو کښې پټ دے. الف: د اسلام شريعت هغه شريعت دے چې د انسانانو د طبيعی او فطری ضرورتونو او اهلي هدايت ته د هغه د اړتيا لپاره يو بشپړ پروګرام لري...
د اسلام د پيغمبر(ص) دين او بلنه ځينې ځانګړتياوې لري چې څلور ترې ډيرې مهمې دي مونږ په دريو اصلونو کښې هغه بيانوو.   اووه اويايم اصل: د پيغمبر دين او بلنه نړيواله بلنه وه او له يو قوم او ځای سره خاصه...

Pages