د امام سجاد(ع) مور بي بي شهربانو (سلام الله عليها) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني پلار يې يزدګرد د ايران باچا و د دربار ادب...
د امام علی(ع) ماندينه بي بي ام البنين (س) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني د هغې نوم فاطمه و او د بنی کلاب له قبيلې وه. کله چې...
بي بي زينب کبری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني يزيد بن معاويه، په ډير غرور سره په خپل تخت ناست و او نوروخيانتکارانو ورسره...
حضرت اويس قرني (رحمة الله عليه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني  د يمن د ځمکې دشتې شنې وې. د اوښانو څروونکے به هره ورځ سهار...
خالد بن سعيد (رحمة الله عليه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني په بسترې کې ملاست و خو ټول بدن يې له ويرې لړزيدۀ او په تندي يې...
د پيغمبر(ص) او د امامانو د اصحابو کيسې عبدالله مُزني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني په وړوکوالي کښې يې پلار وفات شوے و نو...
حُباب بن منذر انصاری (رحمة الله عليه) د ماشومانو او زلمکيانو لپاره مدينه په عم کښې ډوته وه او ټلو د پيغمبر(ص)په غم ژږل مسلمانانو د مهربانۍ د نمر په پريتو پسې ژړل او خپل سر او مخ يې وهل. د پيغمبر(ص)...
ابو ايوب انصاری (رحمة الله عليه) د ماشومانو او زلمکيانو لپاره د يثرب خلک له کورونو راوتلي وو او دښار نه بهر په انتظاروو. هغوي دمحمد(ص) په دين ايمان راوړے و او زړونه يې د پيغمبر(ص) له مينې ډک وو. د...
حضرت خزيمه بن ثابت انصاري (رحمة الله عليه) د ماشومانو او زلمکيانو لپاره د ښار بازار د نورو ورځو په شان ګرم و، هر سړے په يو کار لګيا و او د رزق په تکل کښې و په بازار کښې خلک داسې په خپلو کارونو لګيا و...
قيس بن سعد انصاري (رحمة الله عليه) د ماشومانو او زلمکيانو لپاره د کور په صحن کښې ګرځيدۀ اوټول په سوجونو کښې ډوب و او د يو ساعت لپاره يې هم زړه په قرار نه و نه پوهيدۀ چې څه وکړي. تل به يې ځان سره ويل...

Pages