دوه څلويښتم اصل د خدای د صفتونو په تقسيم کښې مو دا خبره وکړه چې د خدای صفتونه په دوه ډوله دي: جلالی صفتونه او جمالی صفتونه. کوم صفتونه چې جمالی دي هغه ته ثبوتی صفتونه وايي، او کوم څه چې نقص او...
څلور ديرشم اصل له دې امله چې د خدای ذات نه ختميدونکے (غير متناهی) حقيقت دے او مثل او سارے نه لري نو انسان د هغه د ذات حقيقت ته د رسيدو لپاره څه لاره نه لري خو په عين حال کښې هغه د جمال او جلال د...
ټول آسمانی شريعتونه په توحيد او د يو خدای د عبادت په اساس ولاړ دي او د ټولو روښانه اصل هماغه د توحيد عقيده ده، که څه هم په ځينو دينونو کښې د توحيد په دې عقيده کښې څه اختلاف او انحراف راغلے دے. لاندې...
اووه ويشتم اصل د خدای پاک په شتون باندې عقيده لرل د آسمانی شريعتونو تر مينځ يوه مشترکه عقيده ده او له مادي پالو کسانو سره د يو الهی انسان (که هغه د هر يو شريعت منونکے وي) فرق په همدې عقيدې کښې دے....
انسان؛ د اسلام له نظره ديارلسم اصل انسان يو داسې موجود دے چې له بدن، او روحه جوړ دے چې له مرګه وروسته يې بدن شړيږي خو روح يې ژوند ته ادامه ورکوي يعنی د انسان د مرګ مطلب دا نه دے چې هغه فنا شو له همدې...
هستي د اسلام له نظره شپيږم اصل دا جهان- يعنی له خدايه پرته چې څه دي- ټول د خدای پيدايښت دے او کائنات د يوې شيبې لپاره هم له خدايه بی نيازه نه دی او نه به وي. دا چې مونږ وايو چې جهان د خدای مخلوق دے...
په اسلام کښی د پيژندلو لارې لومړے اصل: اسلام د نړۍ او دينی حقيقتونو د پيژندلو لپاره له دريو وسيلو ګټه اخلی او هر يو په خپلو خاصو حدودو کښې معتبر ګڼي هغه درې وسيلې دا دي: 1.      حس، چې ترټولو مهم يې...