له هغو مسائلو څخه چې وهابيان ورسره يو خاص حساسيت لري د الهي پېغمبرانو، اولياؤ او صالحانو  د قبرونو تعميرول او په هغو باندې د زيارتي ودانيو او ګنبدونو وغېره جوړول دي. تر ټولو وړومبې دا مسئله ابن تېميه...
د وهابيت مسلک او دين د (( شېخ عبدالوهات )) له زوے (( شېخ محمد نجدي )) سره منسوب دے چې دا نسبت د هغۀ د پلار له نوم (( عبدولوهاب )) نه اخېستے شوے دے او د ځينو عالمانو په قول دا چې دې مسلک ته خپله د شېخ...