سوره الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زيات مهربانه او پوره رحم لرونکې دے.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)

ووايه (اے محمده!) پناه وړم د خلکو رب ته

مَلِكِ النَّاسِ (2)

د ټولوخلکو څښتن ته

إِلَهِ النَّاسِ (3)

د ټولو خلکو معبود ته

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4)

د وسوسه اچوونکي شيطان له شر څخه

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)

هغه (شيطان) چې د خلکو په سينو (زړونو) کښې وسوسې اچوي،

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)

که له پيريانو څخه وي او که له انسانانو

اړونده منځپانګې

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) تر دې چې هديرو ته لاړئ (او مړي مو هم وګڼل، يا تاسو خښ شوئ)
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) زياتې غوښتې (او تفاخر) تاسو په ځان مشغول کړي يئ(تکاثر، ۱)
له خلکو سره د ژوند روده وَ قَالَ [علی عليه السلام] او د خدای سلام دې وي پر هغه ويې فرمایل: له خلکو سره داسې ناسته پاسته ولرئ چې که مړه شوئ په تاسو اوښکې توی کړي ، او که ژوندي پاتې شوئ ستاسو لیواله شي.
د رذایلو پیژندل وَ قَالَ [علیعليه السلام] د خدای سلام دې وي پر هغه وې فرمایل: هغه کس چې ځان په تمې کې پټ کړي ځان یې سپک کړی دی، اوڅوک چې د خپلو سختیو راز ښکاره کړي ځان یې خوار کړی دی او څوک چې ژبه په ځان واکمنه کړي ځان یې بې ارزښته کړی دی.
د رذایلو پیژندل وَ قَالَ [علیعليه السلام] د خدای سلام دې وي پر هغه وې فرمایل: هغه کس چې ځان په تمې کې پټ کړي ځان یې سپک کړی دی، اوڅوک چې د خپلو سختیو راز ښکاره کړي ځان یې خوار کړی دی او څوک چې ژبه په ځان واکمنه کړي ځان یې بې ارزښته کړی دی.
د رذایلو پیژندل وَ قَالَ [علی عليه السلام] د خدای سلام دې وي پر هغه وې فرمایل: هغه کس چې ځان په تمې کې پټ کړي ځان یې سپک کړی دی، اوڅوک چې د خپلو سختیو راز ښکاره کړي ځان یې خوار کړی دی او څوک چې ژبه په ځان واکمنه کړي ځان یې بې ارزښته کړی دی.
د اهل بیتو اصحاب(۴۰)
د اهل بیتو اصحاب(۳۹)
د اهل بیتو اصحاب(۳۸)
د اهل بیتو اصحاب(۳۷)
د اهل بیتو اصحاب(۳۶)
د اهل بیتو اصحاب(۳۵)
د اهل بیتو اصحاب(۳۴)
د اهل بیتو اصحاب(۳۳)
د اهل بیتو اصحاب(۳۲)