څلورم امام حضرت امام سجاد زين العابدين (ع) لنډه پيژنګلو

د حضرت امام سجاد(ع) نوم" علی" او مشهور لقبونه يې زين العابدين او سجاد دی، د هجرت په اتۀ ديرشم کال د جمادی الاول مياشتې په نيماې کښې په مدينې کښې دنيا ته راغی[1]، پلار يې د شهيدانو سردار امام حسين عليه السلام دی او مور يې"بی بی شهربانو" ده.[2]

سرچینې

[1] . مسارالشيعه شيخ مفيد ص 34

[2]  . اصول کافي ج 1 ص 467