په علم درايه (د حديثونو په علم) کښې د شيعو مخکښې والې

لومړنۍ کس چې د "دِرايَةُ الحدِيث" په علم په بيلا بيلو قسمونو ته د دې علم په تقسيمولو کښې له ټولو وړاندې دے چې هغه هم شيعه ؤ ابو عبدالله حاکم نيشاپوري ؤ چې ډېر مشهور دے. چې په 405هجري کال کښې وفات شو. او په پينځو جلدونو کښې يې کتاب وليکۀ او«معرفةُ علوم‌ الحديث‌» نوم پرې کيښودۀ.

هغه حديث په پنځوس قسمه تقسيم کړۀ. او د هغه وړاندې والې د "کشف الظّنون" څيښتن په څرګنده بيان کړے دے. او ويلي يې دي: د دې علم لومړنۍ کس حاکم ؤ او له هغه وروسته ابن الصلاح د هغه پيروي وکړه.

او له حاکمه وروسته د شيعو يو ټولي په علم درايه کښې کتابونه وليکل، لکه سيد جمال الدين احمد بن طاووس چې د کمالاتو او صفتونو څيښتن دے

او هم هغه دے په شيعو کښې د نوي اصطلاحاتو راوباسوونکې او حديث يې په څلور قسمونو تقسيم کړے دے: صحيح، حَسَن، مُوثّق، او ضعيف.

کلیدي کلمې: