په دعا کې د ترتيب خيال ساتل

کله چې د مور پلار، خپلوانو، اقرباوو،  صالحانو او مومنانو لپاره د مغفرت دعا غواړو نو اول بايد د خدای د رسولانو او ځانګړيو هستيو په توسل سره د ځان لپاره د بخښنې او عفوې دعا وغوښتل شي او بيا د نورو لپاره. لوی خدای په قران مجيد کې خپل نازولي استازي ته فرمايی:«واستغفر لذنبک و للمومنين و المومنات» د ځان لپاره او د مومنانو او مومناتو لپاره د بخښنې دعا وغواړه. د حضرت نوح دعا ده چې:«رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بيتی مومنا و للمومنين و المومنات»ای خدايه ما، زما مور او پلار او هغه کسان چې زما کور ته راشی او ټول مومن سړي او ښځې وبخښه. د حضرت ابراهيم دعا ده چې: ربنا اغفرلی ولوالدی و للمومنين يوم يقوم الحساب» ای خدای ما او زما مور او پلار او ټول مومنان وبخښه د قيامت په ورځ.  او حضرت موسی بيا په خپلې دعا کې وايی چې:«رب اغفرلی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک» ای خدايه ما او زما ورور وبخښه او مونږ په خپل رحمت کې داخل کړه. د ايمان د خاوندانو دعا ده چې «رب اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان» ای زمونږ ربه ته مونږ او زمونږ هغه وروڼه چې په ايمان کې له مونږ مخکې وو وبخښه.

د مغفرت په دعا کې د ځان د مخکې کولو راز ښايی دا وي چې انسان پخپله د ځان لپاره د مغفرت او بخښنې دعا وکړي نو هله ورسره ښايی چې د نورو لپاره د مغفرت دعا وکاندي. او کله چې پخپله د خدای لخوا د مغفرت وړ وګرځي نو بيا که د نورو لپاره دعا کوي دعا به يې لا زياته اغيزمنه وي. تاسو داسې وګڼئ چې يو کس يو پاچا ته د بخښنې درخواست وړاندې کړي نو تر هغه د نورو د بخښنې لپاره د هغه درخواست مناسب نه دی تر کومه يې چې د ځان لپاره بخښنه نه ده غوښتې او ځان يې نه دی خلاص کړی. او کله چې د ځان لپاره معافي وغواړي نو بيا د نورو لپاره د هغه د بخښنې غوښتل مناسب وي.

کلیدي کلمې: