په بانګ كى د حضرت على (ع) د نوم يادولو په هکله مناظره

ډاكټر محمد تيجانى: ولې شيعه ګان په بانګ كې دا ګواهى وركوى چې على (ع) د الله ولى دے (اشهد ان عليا ولى الله)

ايت الله صدر: حضرت على (ع) د خدای پاک غوره بنده دے او له رسول الله (ص) نه وروستو په نورو فضيلت لرى چې له پيغمبرانو وروستو د رسـالت درون پيټی يې (د امامت) په اوږو كړے دے او هغوى (حضرت على (ع) او د اهلبيتو نور امامان (ع) ) د پيغمبرانو وارثـان او وصيان دى او كـه هـر پيغمبر يو ځاے ناستی لرى نو حضرت على (ع) د رسول الله (ص) ځاے ناستی دے او مونږ يې له نورو اصـحابانو افضـل ګڼو؛ ځكه چې خدائی پاك او رسول(ص) هغه افضل ګڼلی دے او په دې باب مونږ له قران او سنت څخه يو لړ دليلونه لرو چې دا روايتونه له دواړو لوريو(سنى-شيعه) متواتر او معتبر دى.(يعنى دومره زيات نقل شوى چې پخپلـه انسان ته معلوميږى چې دا احاديث د رسول اكرم صلی الله علیه واله لخوا دى.

په دې باب زمونږ علماو ډير كتابونه ليكلى دى او له دې امله چـې د بنى اميه ؤ د حكومت اصلى مقصد او موخه د دى حقيقت وركول وو او له امام على (ع) او د هغه له اولاد سره كينه او د هغوى وژل وو او حتى خبره دى ځاے ته راورسيده چې د مسلمانانو په منبر به حضرت على(ع) ته سپكـې سپورې كيدې او خلك به يې په زوره دې كار ته مجبورول، شيعه او د امام على (ع) لارويـان دا ګواهى وركوى چې "على (ع) د خـداے ولى دے" او جـايزه نه ده چې مسلمان د خداے ولى ته كنځلې او ښیرې وكړى او د شيعه ؤ دا طريقه پـه حقيقت كى د ظالمو حـكمرانو په خلاف مبارزه وه ان تر دې چې (د قران مطابق) عزت د خداے د هغه د رسول(ص) او مـومنانو لپاره ثبوت ته ورسوى او د ټولو مسلمانانو او راتلونكيو نسلونو لپاره يوه داسې تاريخى انګيزه وګرځى چې د امام على (ع) په حـقانيت او د هغۀ د دښمنانو په بې لارى توب پوه شى.

په دې ډول زمونږ فقهاؤ دا دود كړه چې په بانګ او اقامت كـى د امام على(ع) د ولايت ګواهى وركول مستحب وګڼی نه دا چـې د بانګ او اقامت برخه يې وګڼى؛ نو ځكه هر څـوك چې په بانګ يا اقامت كى د حضرت على (ع) د ولايت ګواهى په دې نيت وائى چې جز او برخه يې ده؛ نو بانګ او اقامت يې باطل دے. (وګورئ: ثم اهتديت"  88- 89 مخونه)

کلیدي کلمې: