شپږم آفت: دروغجن مدعيان

د مهدوي فرهنګ يو بل افت دا دے چې له کومه وخته حضرت امام مهدي عليه السلام زمونږ له سترګو نه غايب شوې دے له هغه وخته ډيرو کسانو د امام مهدي په نوم په دروغه دعوا کړي ده. چې زه د حضرت امام مهدي عليه السلام نايب يا دا چې زه په خپله حضرت امام مهدي عليه السلام يم

حال دا چې حضرت امام مهدي عليه السلام په خپل اخيري توقيع او ليک کې خپل څلورم نايب خاص ته داسې فرمايلي دي:

تۀ به شپږو ورځو پس له دې دنيا کوچ کوې او خپل کارونه سم او برابر کړه او د خپل ځاې ناستي په هکله هيڅ وصيت ؤ نه کړې. ځکه چې د اوږد غيبت وخت رسيدلې دے او په راتلوونکي وخت کې به ځينې خلق دا دعوا کوي چې ما سره رابطه او اړيکه لري خو پوهـ شه چې څوک هم د سفيانې خروج او اسماني اواز نه مخکي د ملاقات يا د ليدلو دعوا کوي هغه دورغجن دے ـ[1]

پس په دې روښانه بيان سره هر هغه يو تعليم يافته شيعه دا ذمه واري لري ـ چې کوم کسان د امام مهدي عليه السلام سره رابطې يا د خاص نايب دعوا کوي هغه دې دروغجن وبولي. او د دې دنيا غوښتوونکي د چالونو لارې بند کړي ـ

دغو ځينې دروغجنو خلقو له دې هم مخکې قدم ايښې دے. هغه دا چې د نايب خاص دعوې نه روسته، د امام مهدي  عليه السلام دعوا يې هم کړې ده ـ او يوه فرقه ترې وجود کې راغلي ده او ډير خلق يې ګمراه کړي دي او کوي يې ـ[2] 

چې که مونږ د دوي د تاريخچې په هکله څيړنه وکړو نو مونږ ته دا معلوميږي.چې دغه فرقې د استعمارو او غير ملکي طاقتونو په ملاتړ سره په وجود کې راغلي دي.

او دا خبره هم څرګنده ده چې په دغو ګمراهو فرقو او د مهدويت دروغ دعوا کوونکو يا د حضرت امام مهدي نايب شونې دعوا کوونکو باندې باور کولو سبب د خلقو ناپوهي او جهالت دے.

پس شيعه ؤ له پکار دي بلکې هر هغه کس ته پکار دي. چې د مهدويت د فرهنګ او کلتور ښه مطالعه وکړي او له دښمنانو او ګټه اخستونکو ځان ؤساتي. او د لويو پرهيزګارو عالمانو پيروي وکړي. چې په روښانه او سمې لارې روان شي.   

 

[1] . کمال الدين، ټوک 2، باب 45، حديث 45، مخ 294.

[2] . د دې منحرفو فرقو نه يو ه فرقه بابيت ده چې د هغوي مشر ((علی محمد باب)) دے چې ړومبۍيې دحضرت امام مهدي عليه السلام  د نيابت او ځاې ناستي دعوا وکړه او بيا يې دا دعوا وکړه چې زه په خپله حضرت امام مهدي يم او تر دې چې د پيغمبرۍ دعوا يې هم وکړه او د بهايئت له هم دوي په وجود کې راغلي ده.