سوره مسد

بسم الله الرحمن الرحيم

شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زيات مهربانه او پوره رحم لرونکې دے.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1)

مات دې شي (تل دې په خسارې کښې وي) د ابولهب دوه لاسونه

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2)

د دۀ مال به د دۀ هلاکت دفع نه کړي او (نه) به يې هغه څه چې ګټلي يې دي.

سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (3)

ډېر زر به ننه وځي داسې اور ته چې لمبې لري

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4)

او (د ابي لهب) ښځه به هم پداسې حالت کښې (اور ته ننه وځي) چې (د دوزخ اور له به) د خسو بار راوړنکي وي.

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (5)

او (د دې ښځې) په غاړه کښې (د خرما) له رسويو څخه يوه رسي ده.