د مهدويت افتونه پيژندل

هر يو کلتور او ټولنې له پاره ممکنه ده چې ورباندې څه افتونه راشي. چې هغه افتونه د دې فرهنګ د پراخوالي له پاره مانع او خنډ دي. او کله کله ديني فرهنګ هم په دې افتونو کې اخته کيږي چې د هغه فرهنګ د پرمختګ حرکت سستوي او د ((ديني افتونو پيژندل)) بحث هم د دې افتونو او دې افتونو سره د مقابلې کولو د طريقې د پيژندلو ذمه وار دے

ښه ده چې اخيري فصل کې د هغه څه په حقله بحث وشي څه چې د مهدوي خالص فرهنګ د افتونو په باب کې مطرح کيږي چې هم د مهدويت کلتور او فرهنګ افتونه وپيژنو او ورسره د مقابلې کولو په هکله فکر وکړو.

د مهدويت فرهنګ او کلتور آفتونه داسې څيزونه دي چې له دغو افتونو نه غفلت د حضرت امام مهدي عليه السلام د شتون او وجود په هکله د خلقو عقيده سسته وي بيا په خصوصي توګه د ځوانانو عقيده، او کله کله داسې هم کيدې شي چې دا سبب جوړ شي چې د غلطو او ناسمو خلقو يا فرقو سره د خلقو مينه پيدا شي او د هغوي د پيروۍ سبب شي.

پس هم له دې امله د دې افتونو پيژندل د هغه امام عليه السلام منتظران له هر ډول اعتقادي او عملي کږو لارو نه امان کې ساتې.

مونږ په دې ځاې کې د مهدويت فرهنګ مهم افتونه له يو بل نه جلا موضوعګانو سره ستاسو خدمت کې وړاندې کوو.