د خلفاو د مكتب په سرچينو كې د امام مهدي (ع) مقام

ښاغلي بلوچ په نهم مخ د حضرت مهدي عليه السلام په هكله ليكلي دي:

 كوم اعتراض چې په مونږ كوئ هغه ستاسو په امام مهدي هم كېږي، ځكه چې ستاسو په ګومان محمد صلی الله عليه و آله وسلم خپل دولس جانشين معرفي كړل. علي شهيد شو، حسن يې جانشين شو. له حسن څخه وروسته حسين جانشين شو او داسې تر مهدي پورې، خو مهدي تاسو دولس سوه كاله پخوا غيب كړ او د اسلام كارخانه مو له جانشينه پرته پرېښوده او اوس د زمكې پر مخ هېڅوک دا ادعا نه شي كولې، چې زه د خداې پاک له لوري د خلكو لارښود يم. ښه نو ولې د مهدي دا كار خو عاقلانه ګڼئ او د محمد صلی الله عليه و آله وسلم كار له عقل او پوهې ليرې ګڼئ؟.

د دې خبرې په ځواب كې وايو:

لومړۍ: دا خبره چې: "ستاسو په خيال او ګومان محمد صلی الله عليه و آله وسلم خپل دولس جانشين معرفي كړي...تر مهدي پورې".

د پېغمبر صلی الله عليه و آله وسلم له لوري تر مهدي پورې د دولسو ځاې ناستيو د ټاكلو او تر ننه د مهدي د غيبت عقيده يوازې په شيعه ؤ  پورې اړه نه لري او په صحيحينو كې هم روايت شوے ده. مونږ له پېغمبره وروسته د دولسو امامانو د جانشينۍ په باب له پېغمبر څخه د خلفاو د مكتب او د صحيحينو په روايتونو مخكې بحث وكړ.

دوهمه: د امام مهدي عقيده په ځانګړې توګه د پېغمبر اکرم د اهل بيتو په شيعه ؤ (پيروكارو) پورې اړه نه لري، بلكې د خلفاو د مكتب پيروكارو عالمانو او پوهانو هم دا عقيده درلودلې ده. دلته د صحيحينو روايتونه، چې د خلفاو د مكتب په كتابونو كې راغلي دي، ذكر كوو.

امام مهدي عليه السلام او د خداې پاک رسول صلی الله عليه و آله وسلم يو نوم لري

په سنن ترمذي، سنن ابو داود او نورو كتابونو كې د خداې پاک له رسوله (ص) روايت شوے دے، چې ويې فرمايل:

دنيا به تر هغه ختمه نه شي، تر كومه چې زما د اهل بيتو يو كس، چې زما په شان نوم به لري، د عربو واكمن شي.[1]

 

[1] . سنن ترمذي 9/74، سنن ابو داود 2/7 او چاپ دار احياء السنه النبويه 6/106، 707 ح 4282، حلية الاولياء 5/75، مسند احمد 1/376، تاريخ بغداد 4/388، كنز العمال، لومړې چاپ 7/188 دا ورسره زيات شوي دي چې "د هغه اخلاق زما اخلاق دي". تفسير سيوطي، د سوره محمد  په تفسير کې ايت (فهل ينظرون الا الساعة) 6/58.