(د امام د حکومت پروګرامونه (اقتصادي پروګرام

اقتصادي پروګرام

د يو روغې ټولنې يو ښاخ روغ او سالم اقتصاد دے. که دولت نه په ټولنې کښې په ښه طريقه ګټه واخستل شي او د جوړيدا او خپريدا کار د يوې خاصې ډلې په لاس کښې نه وي بلکه حکومت ټولو خلکو ته پاملرنه وکړي او ټولو ته دا موقع ورکړي چې له سرمايې او پانګې ګټه اوچته کړي نو داسې ټولنه به جوړه شي چې په هغې کښې به د معنوي مخپرتګ موقعې هم په لاس راځي. په قران کريم او د معصومينو په روايتونو کښې اقتصادي اړخ ته پاملرنه  شوې ده نو دې ته په پام سره د امام مهدي عليه السلام په حکومت کښې هم يو ښه اقتصادي پروګرام ليکلے شوے او جوړ شوے دے چې د هغې پر اساس به لومړۍ د پيدايښت او جوړيدو کار ترسره کيږي او له طبيعي معادنو(چينو) او خداې پاک ورکړے شوے شيونو نه به په ښه توګه ګټه اخستل کيږي او دويمه دا چې کومه ګټه له دې څخه په لاس راشي په عادلانه طريقه به د خلکو په مينځ کښې تقسيميږي.

نو ښه به دا وي چې هغه روايتونو ته نظر وکړو چې د امام مهدي عليه السلام د حکومت د وخت د اقتصاد په هکله راغلي دي.

1. له طبيعي منابعو څخه ګټه اخستل

د اقتصاد يو لوي مشکل د خداي ورکړې شوې شيونو څخه په ښه طريقه ګټه نه اخستل دي. نه د ټولې خورې نه ګټه اخستل کيږي نه له اوبو په ښې طريقې ګټه اخستل کيږي چې ځمکه ورسره ژوندې شي. د امام مهدي عليه السلام په حکومت کښې به د هغوي له برکته آسمان ښه وريږي او ځمکه به هم بې دريغه فصلونه کوي.

امام علي عليه السلام وفرمايل:

وَ لوْ قَدْ قَامَ قائِمُنا لاَنْزَلتِ السّمآءُ قَطْرها وَ لاَخْرَجَتِ الاَرضُ نَباتَها.[12]

چې کله زمونږ قائم پاڅون(قيام) وکړي آسمان به باران وروي او ځمکه به ګياه راوباسي.

د خداې د اخرني حجت د حکومت په وخت کښې ټوله ځمکه او امکانات به د امام په اختيار کښې وي د دې له پاره چې يو لوي دولت د ښه اقتصاد له پاره پکار راشي.

امام باقر عليه السلام وفرمايل:

تطْوی لَهُ الارضُ تَظْهَرُ لَهُ الکُنُوزُ.[13]

ځمکه به د هغوي له پاره راټوله شي (يعنې په يوې لحظې کښې به له يو ځاي نه بل ځاي ته رسيږي) او د دنيا ټول کنجونو (ګوټونه) به هغه ته روښانه شي.

2. په عادلانه طريقې د دولت خپرول

د يو ناروغ اقتصاد مهم شې دا دے چې دولت يو خاص ټولي سره جمع شوې وي تل هم داسې  وه چې يو ټولې ځان له نورو څخه جدا ګڼي او د عامو خلکو دولت راواخلي او په خپله ګټه يې راولي. امام مهدي عليه السلام به دوي سره مقابله کوي او د خلکو دولت به خلکو ته په لاس ورکړي او د علي عليه السلام عدالت به ټولو ته څرګند کړي.

امام باقرعليه السلام وفرمايل:

اِذا قامَ قائِمُ أهلِ البیتِ قَسَّمَ بالسّویّةِ وَ عَدلَ فِی الرَّعِیَّةِ....[14]

کله چې د پيغمبر صلی الله عليه و آله وسلم د خاندان قائم پاڅون وکړي نو مالونه به په مساوي طريقې سره تقسيموي او د خلکو تر مينځ به عدالت سره چليږي.

د هغه حضرت په زمانه کښې به اصل عدالت او مساوات جاري کيږي او ټولو خلکو ته به خپل انساني او الهي حقونه ورسيږي.

پيغمبر صلی الله عليه و آله وسلم وفرمايل: تاسو ته د مهدي عليه السلام زيرے درکوم چې امت کښې به پورته کړے شي...

هغه مالونه په ښه طريقه تقسيموي چا پوښتنه وکړه: مطلب يې څه دے؟ ويې فرمايل: يعنې د خلکو تر مينځ به عدالت جاري کړي.[15]

او د دې مساواتو راوستل په دې طريقه دي چې فقيري او غريبي له منځه يوړې شي او د فقيرانو او مالدارانو تر مينځ فرق ختم کړې شي.

امام باقر عليه السلام وفرمايل:

....امام مهدي عليه السلام به د خلکو تر مينځ مساوات جاري کوي په داسې طريقه چې څوک به د زکات حقدار نه پيدا کيږي.[16]

3.  ابادي

د انسانانو په حکومت کښې د ژوندځينې هغه ډګرونه اباديږي چې په يو طريقه حاکمانو يا د هغوي طرفدارانو سره اړيکه لري، يا له لويو کورنيو او غټ خلک وي او نور خلک هم داسې پاتې وي. خو د امام مهدي عليه السلام په حکومت کښې به هر ځاي اباد شي ځکه چې پيداوار او تقسيم به د هغوي په لاس کښې وي.

امام باقرعليه السلام د امام مهدي عليه السلام د وخت په هکله فرمايي:

فَلا يَبْقي عَلي وَجْهِ الْأَرْضِ خَرابٌ إِلاّ عُمِّرَ [17]

د ځمکې په مخ يو ويران او غير اباديې ځاي به پاتې نه شي بلکې ټول به اباد شي.

یاداښت

12. بحار الانوار، 10 ټوک، 104 مخ، خصال/626

13. کمال الدين 1 ټوک، 32 باب 16 حديث، 603 مخ.

14.غيبت نعماني، 31 باب، 26 حديث، 242 مخ.

15. بحار 51 ټوک 81 مخ.

16. هماغه،390 مخ.

17. کمال لدين، 1 ټوک 32 باب، 16 حديث، 603 مخ.