(د امامت مسـئله(۷

علي(ع) تر ټولو اصحابو غوره و

ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي

مونږ (شیعه) عقيده لرو چې علي تر ټولو اصحابو غوره و او له پیغمبره وروسته يې په اسلامي امت کې لومړى مقام درلودل، خو  سره له دې په دې مسئله کې هر ډول غلو او افراط حرام ګڼو او عقيده لرو چې هغه کس چې د علي لپاره د خدایۍ مقام يا داسې بل څه قائل دي کافر دي او د مسلمانانو له ليکې وتلي دي او مونږ د هغوي له عقيدو بيزاره يو که څه له بده مرغه د شيعه له نامې سره د هغوي اخښل کيدل او ګډيدل کله کله په دې مسئله کې د غلط فهمۍ سبب کيږي. حال دا چې تل شيعه اماميه عالمانو دغه کسان له اسلامه بهر ګڼلي دي.

کلیدي کلمې: