امام مهدی (عليه السلام) قران په رڼا کې

قرآن مجيد د الهی تعليماتو او د بشر د اړتياوو  تر ټولو تل پاتې کېدونکو حکمتونو او علمونو ترټولو اصلی او روښانه سرچينه ده. دا هغه کتاب دے چې صحيح او رښتونے دے او د نړۍ تېر او راتلونکی خبرونه يې بيان کړی دی. او هيڅ يو حقيقت يې نه دے پرېښودے. البته دا خبره روښانه ده چې د عالمو د حقائقو ډېره غټه برخه د الهی ايتونو په ژورو کې پټه پرته ده او يواځې هغه کسان به پرې پوهيږی چې معنو ژورتيا ته يې رسائی شته او هغه د قران پاک حقيقی خاوندان او مفسران يعنې حضرت محمد مصطفی (صلی الله عليه و اله) او د هغۀ پاک خاندان دے.

د خداے پاک د تر ټولو وروستی سفير پاڅون او انقلاب د نړۍ تر له لويو حقائقو څخه دے چې د قران مجيد په ډېرو ايتونو کې ورته اشاره شوې ده او ډېر زيات روايتونه د دغو ايتونو په تفسير کې نقل شوی دی چې ځينو ته په کې اشاره کوو:

 د سورۀ انبياء په ١٩٥ ايت مبارک کې راغلی دی:

((وَ لَقَد کَتَبْنا فی الزَّبورٍ مٍنْ بَعْدٍ الذٍّکْرَ اَنَّ الاَرْضَ يَرٍثُها عٍبادٍیَ الصَّالٍحُونَ))

په تحقيق سره په زبور کې مو (د تورات) له ذکر نه پس وليکل چې زمکه به زمونږ غوره بندګانو ته په وراثت کې رسيږی.

 حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) فرمايي:

له غور بندګانو نه مراد چې زمکه به ورته په وراثت کې رسيږی امام مهدی (عليه السلام) او د هغۀ اصحاب دی ـ [1]

او هم دا رنګ د سورۀ قصص په ٥ ايت مبارک کې راغلی دی:

 ((وَ نُريدُ انْ نَمُنَّ عَلَی الذّينَ اسْتَضْعٍفُوا فٍی الاَرْضٍ وٍ نَجْعَلَهُمْ اَئٍمَّه وٍ نَجْعَلَهُمُ الوارثٍينَ))

او مونږ اراده کړې ده چې د زمکې په مستضعفو کسانو باندې احسان وکړو او هغوی (د خلکو) امامان او د زمکې وارثان وګرځوو.

حضرت امام علی (عليه السلام) فرمائی:

     له مستضعفانو نه مراد د پېغمبراکرم (صلی الله عليه و اله) خاندان دے. خداے پاک د دوی له کوششونو او زحمتونو نه پس ((مهدی)) په دې خاندان کې راپاڅوی او هغه به برمناک اوج، عزت او اقتدار ته رسوی او دښمنان به يې په سختۍ سره ذليلوی.[2]

هم دا رنګ د سورۀ هود د ٨٦ ايت مبارک په يوه برخه کې راغلی دی:

     ((بَقٍيَّهُ اللهٍ خَيْرُ لَکُمْ اٍنْ کُنْتُمْ مُوْمٍنٍينَ))

ترجمه: ستاسو لپاره بقيه الله غوره دے که مومنان يئ.

امام محمد باقر (عليه السلام) فرمائی:

کله چې امام مهدی (عليه السلام) ظهور وکړی نو د کعبې ديوال ته په ډډه وی او وړومبنۍ خبره چې له خولې نه به يې وباسی دا ايت مبارک دے بيا يې  وفرمايل: ((اَنا بَقٍيَّه الله فی اَرْضٍهٍ وَ خَليٍفَتٍهٍ وَ حُجَّتٍهٍ عَلَيْکُمْ)) او زۀ په زمکه باندې ((بقيه الله)) او په تاسو باندې د هغۀ جانشين او حجت يم  او هر څوک چې غواړی په هغۀ باندې سلام ووائی: ((السَّلامُ عَلَيْکَ يا بَقيَّه اللهٍ فٍی اَرْضٍهٍ)) [3]

او د سورۀ حديد په ١٧ ايت مبارک کې راغلی دی:

(( اٍعْلَمُوا اَنَّ اللهَ يُحيٍی الاَرْضَ بَعْدَ مَوتٍها قَدْ بَيَّنَّا لَکُمُ الآياتٍ لَعَلَّکُمْ تَعْقٍلُونَ))

پوه شئ چې خداے پاک د زمکې له مرګ نه پس هغه ژوندۍ کوی، مونږ (خپل) ايتونه ستاسو لپاره بيانوو چې کېدې شی غور او فکر وکړی.

امام جعفر صادق (عليه السلام) فرمائی:

(( مراد ترې دا دے چې خداے پاک به زمکه د امام مهدی (عليه السلام) د عدل او انصاف په ذريعې سره د هغۀ د ظهور په وخت کې ژوندۍ کوی له هغې وروسته چې د ګمراهانو په وجه مړه شوی وی)) [4]

[1] . تفسير قمی ٢ ټوک ٥٢ مخ

[2] . غېبت طوسی ١٤٣ حديث ١٨٤ مخ

[3]  .. کمال الدين ١ ټوک ٣٢ باب ١٦حديث ٦٠٣ مخ

[4] . غېبت نعمانی ٣٢ مخ